Får denna Mastarbetare göra ett Arbets-EKG? Du vet efter kursen.